Huiselijke sfeer

Iedere locatie kent zijn eigen gezellige, huiselijke sfeer gecreëerd door warme kleuren en materialen. Ons uitgangspunt is dat zowel kinderen, ouders als leidsters zich hierdoor thuis voelen en ervan genieten om op onze locaties te zijn. 

 

Vaste gezichten

Kinderen komen tot bloei en ontwikkeling wanneer zij zich veilig en geborgen voelen. Hier hoort ook bij dat kinderen zich kunnen hechten aan vaste leidsters die door hun wekelijkse aanwezigheid een band kunnen opbouwen met uw kind. Leidsters met affiniteit en kennis van een bepaalde leeftijdsgroep worden ingezet om wekelijks een vertrouwd gezicht te zijn voor de kinderen. 

Het ritme van het kind

We streven ernaar om in de zorg voor de kinderen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het biologische ritme van het kind. Voordat een kindje bij ons op de opvang start hebben wij altijd een intake gesprek met de ouders om het ritme en de gewoonten door te nemen om daarin zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat het kind gewend is en wat past bij de ontwikkeling en het biologische ritme van het kind. 

de natuur biedt hele uitdagende speelmogelijkheden, zoals deze boomstronken bij kinderdagverblijf Schellach

Ontwikkeling

Door het creëren van een uitdagende maar rustige speelomgeving, het bieden van activiteiten die passen bij de leeftijd van de kinderen en het werken met een voorschools programma willen wij de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo, en daarvoor is ook alle ruimte bij de Maneblussertjes. Op diverse momenten in het jaar noteert de mentor van je kind de ontwikkelsprongen die de jonge kinderen hebben gemaakt via een observatieprogramma. Ouders worden op twee momenten in het jaar uitgenodigd om de ontwikkeling van hun kind te bespreken, zodat we daarmee zoveel mogelijk samen op kunnen trekken in de opvoeding van de kinderen. 

Heb je een vraag of opmerking?

Heb je een vrijblijvende vraag over onze opvang, de locaties waar we opvang bieden of zou je graag eens willen komen kennis maken en sfeer willen proeven?

Neem contact met ons op