Waarom kiezen voor het kinderdagverblijf?

Twijfel je of je wel of geen gebruik wilt maken van kinderopvang? Dat is begrijpelijk, want dit kan een lastige keuze zijn. Als je kiest voor kinderopvang vertrouw je een deel van de opvoeding van je kinderen toe aan iemand anders. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een kinderopvangorganisatie die goed aansluit bij jouw normen, waarden en opvoedstijl. Zo profiteer je van de voordelen van kinderopvang. Kinderopvang kan op veel gebieden een toevoeging zijn aan de opvoeding en ontwikkeling van je kind.

Door de aanwezigheid van andere kinderen en de begeleiding van de pedagogisch medewerkers leert je kind om te gaan met andere kinderen en volwassenen, voor zichzelf op te komen, rekening te houden met anderen en vriendjes te maken. Dit alles vormt een goede basis voor het sociale gedrag van je kind in zijn of haar verdere leven.

Naast deze belangrijke ontwikkeling houden we ook de andere ontwikkelingen goed in de gaten met ons observatiesysteem. Hierbij maken wij bijvoorbeeld onderscheid in cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociale ontwikkeling.

Door in een andere omgeving te spelen dan thuis, vergroten kinderen hun wereld. In een nieuwe omgeving leren kinderen dat er meer is dan alleen het vertrouwde en dat er op een andere plek mogelijk ook andere regels gelden dan thuis. Wanneer je kind gewend is en zich thuis voelt op de opvang, is dit ook goed voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. Ook ontwikkelt je kind een gezonde zelfstandigheid. Als je kind net naar de kinderopvang gaat, is afscheid nemen soms moeilijk. Toch leren kinderen ook hier ontzettend veel van. Als ouder ben jij degene waar je kind het liefste bij in de buurt is. De kinderopvang is een veilige omgeving waarin je kind leert om te gaan met het feit dat jij weggaat en er op leert vertrouwen dat je terug komt. 

De ontwikkeling van een peuter

Voor de peuters vanaf 2 jaar wordt er een voorschools programma (VVE) aangeboden om kinderen stap voor stap voor te bereiden op de basisschool. Wij gebruiken hiervoor de methode Peuterplein. Alles wordt spelenderwijs aangeboden, want spelen blijft op deze leeftijd het allerbelangrijkste en de beste manier om te leren!

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen niveau. Binnen deze eigen ontwikkeling willen we daar op een kindgerichte manier sturing aan geven.
De motorische-, zintuiglijke-, taal-, sociale- en emotionele ontwikkeling van de kinderen worden extra gestimuleerd in de activiteiten die worden aangeboden.
Ook wordt vanaf ongeveer een jaar de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd door het oefenen van handelingen als eten, drinken, aan- en uitkleden, toiletbezoek en handen wassen.

Ieder kind heeft een eigen mentor welke ongeveer 4 keer per jaar de kinderen observeert aan de hand van een observatiesysteem voor de kinderopvang. Dit met als doel om kinderen nog beter te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.