BSO en Peutergroep de Regenblussers

Generaal Hakewill Smithlaan 3
4333 BW Middelburg

Heerlijk ontdekken in de natuur bij opvang de Maneblussertjes
Met de peutergroep spelen we graag in de grote zandbak van de Regenboogschool

Op onze locatie in de Regenboogschool bieden we zowel buitenschoolse opvang als een peutergroep.

Door deze locatie in de school, hebben we een nauwe samenwerking met de Regenboogschool zelf. De peutergroep werkt uit dezelfde methode als de klassen op school, waardoor we aan gezamenlijke thema`s kunnen werken en daarin activiteiten met de kleuters samen kunnen doen. Ook ons kindvolgsysteem is hetzelfde, waardoor de uitstroom naar de Regenboogschool heel soepel verloopt en kinderen al vertrouwd zijn met de school. 

Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang is de weg naar de BSO kort en worden zij opgevangen in een vertrouwde omgeving waar zij heerlijk kunnen relaxen, knutselen en samen spelen. 

De twee schoolpleinen zijn vorig jaar compleet vernieuwd en helemaal ingericht op natuurlijke wijze. Zo kunnen de kinderen heerlijk klimmen, klauteren, spelen met water, zand en een prachtige hut bouwen in het 'bos'.