IKC de Regenboog

Generaal Hakewill Smithlaan 3
4333 BW Middelburg

Telefoonnummer: 06 - 15 41 45 48

Er is veel te zien in de natuur
Techniek toegankelijk voor alle kinderen

Met de Regenboogschool zijn wij een franchisesamenwerking gestart. We openen in mei ons verbouwde IKC (kindcentrum), waarin we opvang aanbieden voor kinderen van 0 - 13 jaar. Deze locatie is uitsluitend voor kinderen die naar de Regenboogschool (zullen) gaan.

In een IKC zijn kinderen de hele dag op één vertrouwde plek. Vanuit één visie werken we op zowel onderwijsgebied als opvanggebied samen om de kinderen in een veilige omgeving tot bloei te laten komen. 

Vanaf mei zullen we naast het huidige aanbod van peutergroep, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang, ook een kinderdagverblijf op deze locatie openen. We hebben op de Regenboogschool 1 kinderdagverblijfgroep voor 16 kinderen van 0 - 4 jaar. 

De opvang kan afgenomen worden op schooltijden en voor hele dagen, waardoor onze tijden er als volgt uit zien:
Op aanvraag is de opvang open vanaf 7.00 uur op alle dagen

Maandag: 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Dinsdag: 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Woensdag: 7.30 - 12.30 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Donderdag: 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Vrijdag: 7.30 - 12.30 uur, 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur.

Tot mei bieden we peutergroep, voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) aan op onze tijdelijke locatie aan de Sir Winston Churchilllaan. De peutergroep is open op woensdag en vrijdagochtend van 8.30 - 12.30 uur. Op de peutergroep werken wij intensief samen met de kleuterklassen, om de overgang tussen peutergroep en school zo klein mogelijk te maken. We werken zoveel mogelijk aan dezelfde thema`s en observeren volgens hetzelfde observatiesysteem.

De VSO is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur (op aanvraag zijn wij open vanaf 7 uur!)

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur. We kijken naar de mogelijkheden om uit te breiden in de toekomst met BSO op de woensdag en vrijdag.

Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang is de weg naar de BSO kort en zij worden opgevangen in een vertrouwde omgeving waar zij heerlijk kunnen relaxen, knutselen en samen spelen. 

De twee schoolpleinen zijn vorig jaar compleet vernieuwd en helemaal ingericht op natuurlijke wijze. Zo kunnen de kinderen heerlijk klimmen, klauteren, spelen met water, zand en een prachtige hut bouwen in het 'bos'.