IKC de Regenboog

Generaal Hakewill Smithlaan 3
4333 BW Middelburg

Telefoonnummer: 06 - 15 41 45 48

Er is veel te zien in de natuur
Techniek toegankelijk voor alle kinderen

Samen met de Regenboogschool vormen wij IKC de Regenboog, een unieke plek waar we opvang en onderwijs als geheel aanbieden voor kinderen van 0 - 13 jaar. Deze locatie is uitsluitend voor kinderen die naar de Regenboogschool (zullen) gaan.

In een IKC zijn kinderen de hele dag op één vertrouwde plek. Vanuit één visie werken we op zowel onderwijsgebied als opvanggebied samen om de kinderen in een veilige omgeving tot bloei te laten komen. 

We bieden op deze locatie opvang op ons kinderdagverblijf (0-4 jaar), de peutergroep (2-4 jaar) en op onze BSO (4-13 jaar). 

Opvang op het kinderdagverblijf kan worden afgenomen op de volgende tijden: 

Maandag: 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Dinsdag: 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Woensdag: 7.30 - 12.30 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Donderdag: 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur.
Vrijdag: 7.30 - 12.30 uur, 7.30 - 15.00 uur of 7.30 - 18.00 uur. 
* op aanvraag is opvang vanaf 7 uur mogelijk. 

de oudste kinderen mochten met zakmessen werken

De VSO is dagelijks geopend van 7.00/7.30 uur tot 8.30 uur.  De kinderen starten hier rustig hun dag op met schoolgenootjes en worden daarna naar hun klas gebracht voor de schooldag.

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag wordt de BSO samengevoegd met onze BSO op locatie de Acaciahof. 

Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang is de weg naar de BSO kort en zij worden opgevangen in een vertrouwde omgeving waar zij heerlijk kunnen relaxen, knutselen en samen spelen. We bieden zowel aanbod voor de kinderen van 4 - 7 jaar en een apart aanbod voor de kinderen van 7 jaar en ouder. De kinderen hebben door middel van kinderparticipatie inspraak in ons aanbod.

De twee schoolpleinen bieden veel natuurlijke uitdagingen. Zo kunnen de kinderen heerlijk klimmen, klauteren, spelen met water, zand en een prachtige hut bouwen in het 'bos'.