Pedagogisch beleidsplan

Kleinschaligheid.

De kleinschaligheid op ons kinderdagverblijf willen we graag vormgeven in de indeling van onze groepen. We bieden ruimte aan 4 groepen kinderen, waarbij maximaal 11 kinderen samen in één huiskamer spelen. Op iedere groep zijn maximaal 2 kinderen flexibel, dus op wisselende dagen aanwezig.
Op die manier ontmoeten de kinderen iedere dag dezelfde vriendjes en vriendinnetjes op de groep.
De relatief kleine groepen biedt de kinderen rust en ruimte om zich heen, en op deze manier is er meer aandacht voor het individuele kind.
Iedere dag staan er vaste leidsters op de verschillende huiskamers. Wanneer de vaste juf ziek is, zorgen we er altijd voor dat er een andere, voor de kinderen bekende leidster op de groep komt. 

De koffie staat iedere morgen klaar, zo is er altijd de mogelijkheid nog een bakje mee te drinken voordat een drukke werkdag begint.  

 

Indentiteit.

De basis waaruit we werken is de christelijke identiteit die we willen dragen. Ieder kind is uniek in al zijn/haar ontwikkelingen. Dit uniek zijn van ieder kind willen we benaderen in het begeleiden op ieder zijn/haar eigen niveau.

Voor en na het eten zingen we een bid- en dankgebedje en er worden naast de reguliere kinderboeken, christelijke boekjes gelezen. Thema's als halloween, heksen of bovennatuurlijke zaken krijgen geen plaats in ons kinderdagverblijf.
We vinden het ook erg belangrijk om samen met de kinderen te genieten van de natuur.
Er is een verhoogde moestuin voor de kinderen waar ze plantjes kunnen verzorgen en er zijn verschillende vruchten in de tuin aanwezig aan een vruchthaag, struiken en bomen om heerlijk van te snoepen. De kinderen gaan regelmatig op slakkenjacht in de Gasthuistuin of uit wandelen in het park.

 

Kwaliteit

Ieder kind ontwikkeld op zijn/haar eigen niveau. In deze eigen ontwikkeling willen we op een kind-gerichte manier daar sturing aan geven.
De motorische-, zintuigelijke-, taal-, sociale- en emotionele ontwikkeling van de
kinderen worden extra gestimuleerd in de activiteiten die worden aangeboden.
Ook wordt vanaf ongeveer een jaar de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd door het oefenen van handelingen als eten, drinken, aan- en uitkleden, toiletbezoek en handen wassen.
Het personeel wordt extra bijgeschoold op het gebied van deze ontwikkelingen om hier nog gerichter sturing aan te geven en zich verder te kwalificeren op dit gebied.

 

Huiselijkheid.

De huiselijkheid van ons kinderdagverblijf is terug te vinden in onze inrichting. Iedere groep is ingedeeld en ingericht als woonkamer met een zithoek en eethoek. Hierin passend bevinden zich de speelhoeken van de kinderen zoals een
boerderijhoek, autohoek, poppenhoek, duplohoek, keuken, winkeltje etc.
Door onze huiselijke inrichting en uitstraling willen we bereiken dat we een warme sfeer creëren waarin kinderen, ouders en personeel zich thuis voelen.
In het houden van een vast dagritme proberen we aan te sluiten bij de thuissituatie van de kinderen. De baby's volgen allen hun eigen ritme, de dreumesen en peuters een herkenbaar ritme van spelen, koffiedrinken, op stap, brood eten, slapen en koffiedrinken.
In dit standaard dagritme vinden extra activiteiten plaats zoals samen naar de markt, wandelen in het park of samen koekjes bakken.
Ouders worden 's morgens ontvangen in een gezellige sfeer waar altijd tijd is voor een bakje koffie en een gesprekje.

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden