Inkomstenafhankelijke bijdrage voor de peutergroep

Is uw kindje (bijna) 2 jaar? Dan kunt u, ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, uw kindje nu opgeven voor de peutergroep en gebruik maken van ons inkomstenafhankelijke tarief.

Voor meer informatie kijkt u bij de tarieven onder het kopje 'peuteropvang'.

We zien uw peutertje graag tegemoet!

Terug naar overzicht
Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden