Kindontwikkeling

Doel.
Wij hebben als doel de ontwikkeling van alle Maneblussertjes te volgen en zo mogelijk, in kaart te brengen.

Op het Kinderdagverblijf en de Peuteropvang, voormalig peuterspeelzaal, gebeurt dit door middel van de observatiemethode Doen, Praten en Bewegen.

Deze observaties gebruiken wij niet om te kijken of kinderen in de pas lopen, maar om in beeld te brengen waar wij de kinderen nog extra kunnen motiveren en ondersteunen. Ieder kind is uniek, dus volgt ook zijn eigen ontwikkeling. Het ene kind zal eerder praten, het andere kind zal eerder lopen.

 

Praktijk.

Twee á drie keer per jaar wordt ieder kind geobserveerd door zijn of haar mentor, dat is de leidster die uw kind het meeste ziet. Er word gekeken naar het welbevinden van de kinderen, de taal- en spraakontwikkeling, motorische-, cognitieve- en spelontwikkeling.

Aan de hand van deze observaties vind er een kindbespreking plaats waarbij we samen alle kinderen bespreken en kijken waar wij nog extra begeleiding of ondersteuning kunnen bieden.

 

Oudergesprekken.

Naar aanleiding van de observaties vinden er 10-minutengesprekken plaats. Ouders hebben de gelegenheid de observaties in te zien, er wordt uitleg gegeven en over en weer kunnen tips en afspraken uitgewisseld worden. Fijn om elkaar in ieder geval twee keer per jaar even extra te spreken over de kinderen om zo samen een goede band op te bouwen rondom de opvoeding van uw kind.

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden