Kwaliteit

Bij de Maneblussertjes vinden we het belangrijk om de kwaliteit van opvang te waarborgen.

Dit doen we door door het kind centraal te stellen en ons te houden aan de meest recente wet- en regelgeving.

De oudercommissie speelt een belangrijke rol bij het borgen van de kwaliteit.

De meest recente inspectierapporten van onze opvang zijn te vinden op de website van het landelijk register kinderopvang onder de volgende link:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/AlleOkoTypenZoekResultaten.jsf?currentPage=0&naam=maneblussertjes&zoekHistorischeNaam=false&zoekStatusSoort=Ingeschreven

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden