Meest gestelde vragen

Waar kan ik terecht voor vragen over het Kinderdagverblijf of met overige vragen?

info@maneblussertjes.nl

 

Waar kan ik terecht met vragen over de BSO?

bso@maneblussertjes.nl

 

Waar kan ik terecht met vragen over de Peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal)?

peuterspeelzaal@maneblussertjes.nl

 

Waar kan ik een ruildag aanvragen

Hiervoor kunt u mailen naar:

Het kinderdagverblijf: agenda@maneblussertjes.nl

De peuteropvang: peuterspeelzaal@maneblussertjes.nl

De buitenschoolse opvang: bso@maneblussertjes.nl

 

Hoe veel verschillende leidsters heeft mijn kind?

Onze medewerkers werken allemaal op vaste dagen zodat uw kind elke dag vaste gezichten ziet. Zo voelt uw kind zich zo vertrouwd mogelijk. Er bestaat een apart baby- peuter- en BSO-team, waardoor er voor de kinderen weinig verschillende juffen zijn om aan te wennen.

Bij geval van ziekte of vakantie kunt u te maken hebben met een ander gezicht op de groep, maar altijd een juf die op de locatie bekend is, een herkenbaar gezicht voor de kinderen dus.

 

Hoeveel kinderen zitten er (maximaal) op een groep en hoeveel leidsters zijn er?

Om de geborgenheid en veiligheid van elk kind zo goed mogelijk te waarborgen werken we niet alleen elke dag met vaste leidsters maar worden de groepen ingedeeld aan de hand van een systeem wat kijkt naar de leeftijd van elk kind. Hoe jonger uw kindje, hoe intensiever de zorg moet zijn. De babygroep en peutergroep op het kinderdagverblijf heeft maximaal 11 tot 13 kinderen op de groep waarbij er naar gelang de leeftijd 1 leidster op vier baby's tot 1 leidster op 8 peuters staat.

Op de Peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) zijn er 2 juffen voor de maximaal 14 kinderen en op de BSO-locatie aan het Damplein kunnen 20 kinderen terecht, en op onze BSO-locatie aan de Zuidsingel kunnen 15 kinderen terecht.

 

Is er tijd voor overdracht?

U wordt welkom geheten en uw kind wordt persoonlijk begroet. Er is tijd voor een kletspraatje maar ook voor de overdracht van belangrijke zaken: heeft uw kindje niet lekker geslapen, iets spannends meegemaakt, nieuw slaap/eetritme, verandering van dagdelen, of iemand anders die uw kindje op komt halen.  Naast deze mondelinge overdracht is er voor de 0-2 jarigen de mogelijkheid voor een overdrachtschriftje/crecheboekje.

In deze schriftjes wordt in de loop van de dag de overdracht opgeschreven voor thuis, samen met evt. bijzonderheden. Deze schriftjes gaan met u mee naar huis en mogen elke keer weer meegebracht worden als uw kind bij ons komt.

 

Kan mijn kindje zijn eigen dagritme aanhouden?

Op de babygroep is het dagritme van de baby'tjes heel verschillend.

Wij houden zo veel mogelijk het zelfde dagritme aan als bij u thuis.

Dit dagritme wordt 's morgens in de overdracht besproken en op het whiteboard gezet, zodat we het de hele dag kunnen volgen

Ook kunt u het dagritme van uw kindje in zijn/haar schriftje schrijven.

Na het eerste jaar gaat uw kindje langzaam maar zeker het ritme volgen van de groep.

Op de peutergroep wordt een vast dagritme aangehouden, wat herkenbaar is voor alle kinderen en voor hen zichtbaar is in de dagritmekaarten die we elke morgen laten zien en bespreken.

Wanneer gaat mijn kindje overstappen naar de peutergroep?

Als uw dreumes bijna twee jaar wordt, wordt in overleg met u afgesproken dat de hij/zij mag gaan wennen op de peutergroep. Uw kindje krijgt hiervoor een kaartje mee naar huis waarop staat dat wanneer hij/zij mag komen wennen. De eerste keer dat uw kind peutergroep gaat zal ook u tijd en uitleg krijgen om voor beide de overgang zo fijn mogelijk te maken. Het kan dat uw kindje er nog niet aan toe is om naar de peutergroep te gaan Dan stellen wij dit moment, in overleg met u, nog even uit. Andersom, als wij zien dat uw kind al vroeger behoefte heeft aan de peutergroep gaat uw kindje in overleg met u vervroegd naar de peutergroep.

 

Hoe word de verjaardag van mijn kind gevierd?

In de ochtend vieren we samen met alle kinderen een feestje voor uw kind. De (nep) taart word tevoorschijn gehaald we steken de kaarsjes aan, en blazen maar. Uw kind krijgt een mooie kaart met ballon en natuurlijk een echte feestmuts.

Als u een traktatie heeft mee gegeven, mag uw kind die trakteren. We stimuleren daarbij gezonde traktaties.

Als u de mogelijkheid heeft mag u zelf ook komen en zo de verjaardag mee vieren, of u kunt uw camera meegeven om het feest te laten vastleggen.

 

Hoe word de zelfstandigheid van mijn kindje gestimuleerd?

We proberen gedurende de hele dag hierop in te spelen. Bij baby's door het benoemen van wat we denken dat ze wel/niet willen. Het hardop uit spreken geeft hen al een bevestigen dat het goed is om iets niet/wel te willen. Bij dreumesen bijvoorbeeld door het kind naar ons toe te laten kruipen (niet al te lange afstanden) i.p.v. naar het kind toe te gaan. En bij peuters liggen er nog veel meer mogelijkheden om de drang naar zelfstandigheid te bevestigen en te stimuleren. Je kunt denken aan meehelpen tafel dekken, opruimen, een ander kindje helpen, op de wc leren plassen, een boterham leren smeren en noem maar op.

Deze dingen samen met het gevoel van veiligheid en het creëren van intimiteit verhogen het gevoel van zelfvertrouwen van een kind.

 

Hoe word de zindelijkheid van mijn kind gestimuleerd?

De zindelijkheid van de kinderen wordt in samenwerking met thuis gestimuleerd.

Als uw kind er aan toe is dan worden ze meegenomen in het vaste plas moment. Ze leren op deze manier door te kijken naar anderen en er wordt tegelijk geoefend. De poging tot plassen wordt gestimuleerd doordat de kinderen die daadwerkelijk op de wc plassen beloond worden met het plakken van een sticker op een persoonlijke beloningskaart. Die kaart hangt op de deur van de wc. De stickers worden direct op de kaart geplakt.

Er zijn meerdere vast plasrondes op een dag.

Uiteraard is er altijd tijd om tussendoor met een kind naar de wc te gaan als dit nodig is.

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden