Onze visie

Het is onze visie om jonge kinderen op te vangen in een huiselijke en veilige omgeving waar ze zich thuis voelen.

Een omgeving met vaste gezichten, lieve juffen en andere kinderen om mee te spelen.

De begeleiding van de kinderen gebeurt door juffen met diverse vooropleidingen op pedagogisch gebied, waardoor we gespecialiseerd zijn op verschillende vlakken;voorschoolse opvang,creatieve begeiding, hulp aan ouders, ontwikkeling en opvoeding.

In onze opvang proberen wij zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat de ouders door hun werk nodig hebben aan opvang, hiermee rekening houdend met de rust en regelmaat voor de kinderen.

We willen de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, hen leren om zelf keuzes te maken en hun zelfstandigheid te ontdekken.

Onze identiteit geven we vorm in het bidden en danken voor het eten, de christelijke verhalen die de peuters in de kring verteld worden en in de normen en waarden die we uitdragen.

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden