Oudercommissie

  

De oudercommissie

Ons doel.

Bij de Maneblussertjes zijn niet alleen de kinderen belangrijk, maar ook de ouders. Daarom zijn er twee actieve oudercommissies, die op dit moment bestaan uit meerdere enthousiaste ouders van kinderen die de Maneblussertjes bezoeken.

 

De oudercommissie heeft als doel:

1) de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen

2) de ouders/verzorgers van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie

3) de directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit

 

Activiteiten. 

Voorbeelden van onderwerpen waarover de oudercommissie zich buigt zijn: het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden,  beleid op gebied van opvoeding en begeleiding, veiligheid en gezondheid, 4 ogen principe, openingstijden en de  prijzen. 

Naast deze serieuze taken, zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van feesten, activiteiten en ouderavonden.

 

Contact.

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. Als ook de zaken die de directie met ons wil bespreken. U als ouder/verzorger kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie.

 Als oudercommissie zullen wij proberen zo duidelijk mogelijk met u te communiceren. Dit doen wij door het schrijven van stukjes in het Blusnieuws en uiteraard door onze aanwezigheid bij het kinderdagverblijf op de momenten dat wij onze eigen kinderen brengen en halen.

 

Tevens hebben wij een email adres waar wij bereikbaar zijn, om van u te horen wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat!

U kunt, ook bij vragen, altijd één van de leden aanspreken.

Ons mailadres is: oudercommissie@maneblussertjes.nl.

 

Wij zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen en met ons mee willen denken!

Vind u het ook belangrijk om op de hoogte te zijn en mee te denken?

Aarzel dan niet en neem contact met een van ons op, u bent welkom!

 

 

 

 

Even voorstellen

 

Ik ben Linda van Sabben, moeder van Angela en Manon, die beiden op de BSO zitten. Ik vind het fijn dat de leidsters van de BSO mijn kinderen opvangen, en wil, door me in te zetten als OC-lid, met hen meedenken over de opvang en zo alle kinderen en ouders een fijne tijd bij de Maneblussertjes geven. En ook zorg dragen voor een veilig gevoel bij de ouders, over de opvang van hun kinderen.

Hallo, mijn naam is Louise de Pooter, getrouwd met Nico en sinds 2013 zit ik in de Oudercommissie.

Ik ben begonnen bij de OC van het kinderdagverblijf na een oproep voor nieuwe leden, ik wist niet goed wat mij te wachten stond maar meedenken en helpen leek mij wel wat. En wij zijn erg tevreden over de opvang dus op deze manier kon ik wat terug doen. Het is fijn om mee te denken over het reilen en zeilen bij de opvang en bij activiteiten te helpen. Na de zomer zal ik mij gaan inzetten voor de OC van de BSO aangezien onze dochters Norah (2010) en Amy (2012) dan alleen nog naar de BSO gaan. 

De OC kan altijd leden gebruiken dus schroom niet en schuif een keer (vrijblijvend) bij een vergadering aan!

Mijn naam is Robbert Vriend. Samen met mijn vrouw Natasja zijn we de ouders van onze lieve zoon Jacks. Jacks gaat iedere maandag en dinsdag met veel plezier naar de Maneblussertjes. Omdat ik vanwege mijn werk niet altijd thuis ben om hem van en naar de opvang te brengen, vind ik het leuk om via de oudercommissie betrokken te zijn. Hopelijk kan ik een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling en optimalisering van het kinderdagverblijf. 

Ik ben Mirella Herwegh de biologische moeder van Jagger Jax en de moederfiguur in Middelburg voor Jona en Maja. Arjan Broek, de papa, maakt het gezin compleet. Wij hebben een gezellig samengesteld gezin waarin de aandacht uitgaat naar harmonie en rekening houden met elkaar. Samen maken wij er een gezellige boel van en pakken tijdens die gezelligheid diverse aandachtspunten aan: o.a.: Wij communiceren over leuke en minder leuke actuele gebeurtenissen, leren dat opruimen rust brengt in je hoofdje en dat sparen voor iets wat je wilt of een vakantie heel normale dingen zijn! 
Het is een wekelijkse uitdaging om dat voor elkaar te krijgen maar dat lukt ons samen erg aardig. Wij vinden warmte, liefde en veiligheid belangrijk om je volledig te ontwikkelen. Hierin zien wij een basis om te leren en open te communiceren. 
Bij de Maneblussers vinden wij diverse van deze belangrijke factoren terug. Daarom was het geen keuze om Jagger Jax als nieuwe Maneblusser aan te melden. Het was meer een vanzelfsprekendheid. 
Ik zie in mijn taak als lid van de oudercommissie een uitdaging om belangrijke zaken te observeren, te bewaken en advies uit te brengen over dingen die aandacht nodig hebben. Hiermee draag ik mijn deel bij aan de oudercommissie voor de babygroep.

Ik ben Nancy Fredriks, mama van Thijs. Sinds kort wonen wij in Middelburg, na drie jaar in België (Gent) te hebben gewoond. De keuze voor de Maneblussertjes was niet zo moeilijk: Voor Thijs zochten we een kleinschalige, vriendelijke opvang, waar met de ouders wordt meegedacht. Dat hebben we hier gevonden. Thijs heeft het erg naar zijn zin bij de babygroep, we zien dat hij geniet van het samen spelen met de andere kindjes. Als we hem ophalen, is hij altijd vrolijk aan het kletsen en wil van alles laten zien. Als lid van de oudercommissie wil ik samen met de andere leden advies geven en kritisch kijken naar zaken die misschien beter zouden kunnen. Voeding en veiligheid zijn punten die ik erg belangrijk vind. Ik hoop dat wij als oudercommissie voor alle kindjes van de Maneblussertjes iets kunnen betekenen door samen de opvang nog beter te maken dan deze nu al is.

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden