Pedagogisch beleidsplan

Kinderen & leidsters

Peuteropvang de Maneblussertjes biedt opvang voor 14 kinderen onder leiding van twee professionele leidsters. Ouders bepalen zelf het aantal ochtenden waar men voor kiest, wij adviseren wel een minimaal aantal ochtenden van twee, zodat de kinderen sneller wennen en echt een band kunnen opbouwen met de kinderen en juffen.

Maximaal 14 kinderen vanaf 2 jaar met twee juffen kunnen op een ochtend op onze peuteropvang terecht voor een gezellige en leerzame ochtend.

 

Kindgericht

Ieder kind is uniek, en daar willen wij in onze benadering van kinderen en ouders altijd vanuit gaan. Ieder kind speelt op eigen wijze, leert op eigen wijze en groeit op in een eigen omgeving met eigen mogelijkheden en karaktertrekken. Dit vormt de kinderen tot wie ze zijn en mogen worden.

Wij mogen hen als leidsters begeleiden en sturen in hun ontwikkeling.

We creëren voor hen een veilige omgeving door het creëren van een inloop en samenspeelmoment met papa/mama. Tevens bied de vaste ochtendstructuur de kinderen veiligheid en structuur.

Onze vaste juffen nemen de tijd voor ieder kind. Er is tijd voor om te vertellen, om even op schoot te knuffelen of samen een activiteitje te spelen.

 

Stimuleren van de ontwikkeling

Het doel van de peuteropvang is om peuters van 2 tot 4 jaar te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling en daarvoor bieden wij een voorschools programma aan. Vaste juffen creëren samen een gezellige en open sfeer, zodat de kinderen zich al spelende kunnen ontwikkelen. We werken met de reken- en taallijn voor de Voor– en Vroegschoolse educatie van kinderen ‘Ik ben Bas’. Van hier uit werken we altijd met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. We praten, zingen, spelen en werken hier dan over.

We onderscheiden 5 ontwikkelingsgebieden waar omheen we werken:

  • Taalontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Verstandelijke ontwikkeling
  • Spelontwikkeling

Pravoo

De ontwikkeling van de kinderen volgen we met een observatiemethode van Pravoo. Dit is een methode die ook in het onderwijs bekend is, waardoor er een mooie overdracht kan plaatsvinden van opvang naar school.

Het doel van de observaties is het in beeld brengen van de ontwikkeling van de kinderen. We willen dit niet doen om te kijken waar de kinderen ‘achterlopen op het gemiddelde kind’, maar om te kijken op welke gebieden wij de kinderen nog beter kunnen stimuleren.

 

Oudercontact

Maandelijks krijgen de ouders een themabrief met informatie over het thema, zodat ze weten waar het kindje mee thuis komt en kunnen daar dan ook op aansluiten. Tevens komt iedere maand via de e-mail het Blusnieuws naar de ouders toe met organisatorische zaken rondom de peuteropvang en over organisatie brede zaken die ook betrekking hebben op de ouders.

Na iedere opvangochtend staat op het krijtbord geschreven wat de kinderen die ochtend gedaan hebben en vind er een mondelinge overdracht plaats aan de ouders.

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden