Opvangtoeslag

Z

Kinderopvangtoeslag voor de opvang bij de Maneblussertjes.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
  • U en uw toeslagpartner hebben een Nederlandse identiteit of een geldige verblijfsvergunning.

 

Ook voor een pleeg- of adoptiekind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Het hangt van uw (gezamenlijke) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt.

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Om te berekenen hoeveel toeslag u krijgt gaat u naar de website www.toeslagen.nl en daar kunt u een proefberekening maken.

 

Let op!

Extra afgenomen opvang moet u binnen 3 maanden aanvragen. U vult daarvoor een eenmalige wijziging in op de website www.toeslagen.nl

 

Waar vind u ons?

Hoofdlocatie + Postadres

Molenwater 33,
4331 SC Middelburg

Social media

Een vraag of opmerking?

We behandelen uw gegevens vertrouwelijk, conform ons privacybeleid. Deze vind u op de pagina 'kwaliteit' onder 'Werk- en beleidsplannen'.

8 + 6 =

Waar vind ik...

antwoorden

op veel gestelde vragen (faq)