Ouders worden bij de maneblussertjes betrokken bij de opvang

Ouders zijn belangrijk voor de opvang!

Bij de Maneblussertjes zijn niet alleen de kinderen belangrijk, maar ook de ouders. Daarom hebben wij een actieve oudercommissie, die op dit moment bestaat uit meerdere enthousiaste ouders van kinderen die de Maneblussertjes bezoeken.

Contact met de oudercommissie

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. Daarnaast bespreken zij ook de zaken die vanuit de directie naar voren worden geschoven. U als ouder/verzorger kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie.

Als oudercommissie zullen wij proberen zo duidelijk mogelijk met u te communiceren. Dit doen wij door het schrijven van stukjes in het Blusnieuws en uiteraard door onze aanwezigheid bij het kinderdagverblijf op de momenten dat wij onze eigen kinderen brengen en halen.

Tevens hebben wij een emailadres waar wij bereikbaar zijn, om van u te horen wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat!

Ons doel

1) de belangen van de kinderen van de Maneblussertjes zo goed mogelijk te behartigen;

2) de ouders van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie van het kinderdagverblijf;

3) de houder te adviseren ten aanzien van kwaliteit

Activiteiten

Voorbeelden van onderwerpen waarover de oudercommissie zich buigt zijn: het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden,  beleid op gebied van opvoeding en begeleiding, veiligheid en gezondheid, 4-ogenprincipe, openingstijden en de prijzen.

Naast deze serieuze taken, helpt de oudercommissie ook mee in de organisatie van het zomerfeest, ouderavonden of het verzorgen van geschenkjes voor de leidsters op de dag van de leidster.

Meedenkers zijn welkom!

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen en met ons mee willen denken!

Vind je het ook belangrijk om op de hoogte te zijn en mee te denken?

Aarzel dan niet en neem contact op met de OC of iemand van kantoor, je bent welkom!