Peutergroep

Naast onze dagopvang voor 0 tot 4 jaar jaar, hebben we ook nog een peutergroep in de Regenboogschool. Op deze groep worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. De peutergroep is open op woensdag en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur. De peutergroep is geopend tijdens de schoolweken. In de vakantie is er op deze groep geen opvang mogelijk. Dit contract is wel af te sluiten in combinatie met een vakantiecontract op het kinderdagverblijf van het IKC de Regenboogschool.

Prijzen zijn inclusief een broodmaaltijd.

peutergroep

Kinderen wennen spelenderwijs aan school
Groot aanbod op alle ontwikkelingsgebieden
Intensieve samenwerking met de Regenboogschool

De peutergroep is 40 weken per jaar open. De totale kosten voor deze 40 weken worden verdeeld over 12 maanden gefactureerd, zodat je iedere maand hetzelfde betaald.