Op deze pagina is veel praktische informatie te vinden over de Maneblussertjes. Heb je toch nog een andere vraag, waarop je het antwoord hier niet kunt vinden? Neem dan gerust even contact met ons op via de contactknop of bel naar 06-19513905

Openingstijden:

KDV Molenwater en Schellach: ma t/m vr van 7.00 - 18.00
BSO Acaciahof ma, di, do en vr van  van 14.30 - 18.00
BSO Regenboog: VSO alle schooldagen van 7.00 - 8.30 en BSO ma, di en do van 14:30 - 18:00
BSO de Wegwijzer: ma, di, do en vr van 7.30 - 8.30 en 14.00 - 18.00
BSO de Goede Polder: di en do van 14.00 - 18.00
PG de Regenboog: wo en vr van 8.30 - 12.30

We zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de volgende feestdagen:
Nieuwjaarsdag
2e paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
2e Kerstdag
 

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen, gesorteerd op onderwerp. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen, of heb je hulp nodig? Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op

Mijn kind inschrijven voor de opvang

 • Mag ik voordat ik mijn kind inschrijf eerst op de locatie komen kijken?

  We nodigen ouders van harte uit om eerst op rondleiding te komen op een locatie, zodat je met eigen ogen kunt zien waar je kind opgevangen zal worden. Wij vinden dat de opvang voor zowel kinderen als ouders goed moet voelen!

 • Mag mijn kind komen wennen voor de start van de opvang?

  De eerste weken is het natuurlijk even wennen aan de nieuwe situatie, de groep en de medewerkers. Het afscheid nemen kan voor zowel kinderen als ouders moeilijk zijn. De pedagogisch medewerkers geven hierin ondersteuning en begeleiding.

  Tijdens de eerste weken zullen we vooral werken aan het opbouwen van een vertrouwensband met zowel het kind als de ouders en ervoor zorgen dat een kind zich snel thuis voelt bij ons.

  Bij het kinderdagverblijf plannen we in overleg met ouders altijd een wenmoment in. Op de peutergroep en de BSO kan het kind meekomen tijdens het intakegesprek om alvast eens te komen kijken op de groep en kennis te maken met de leidsters. We werken op deze groepen niet met officiële wenmomenten.

 • Wat wordt er tijdens een intakegesprek besproken

  Na inschrijving bij de opvang, wordt er altijd een intake ingepland. Jullie krijgen een intakeformulier opgestuurd, wat vooraf ingevuld kan worden. Op dit formulier staan bijvoorbeeld vragen over de voeding, het slapen en waar een kind graag mee speelt.

  Tijdens het intakegesprek nemen we de vragen door en heb je de kans om antwoorden toe te lichten. Tijdens het gesprek is er ook ruimte om vragen te stellen over zaken die voor jou wellicht nog niet duidelijk zijn.

 • Mag kinderopvang de Maneblussertjes mijn burgerservicenummer opvragen?

  Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Zij vragen die gegevens op zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Soortgelijke bevoegdheden gelden overigens ook voor verhuurders in het kader van de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars in het kader van de zorgtoeslag.

  De genoemde organisaties mogen dat op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

 • Hoe schrijf ik mijn kind in voor de opvang?

  Op onze homepage is de knop inschrijven te vinden. Kies hierna de gewenste locatie uit en vul het formulier in. De inschrijfformulieren worden binnen 2 weken in behandeling genomen en omgezet in een contract. Het contract wordt ter ondertekening aan je gemaild. 

 • Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?

  Kinderen kunnen vanaf 10 weken opgevangen worden op het kinderdagverblijf. Inschrijven kan al voor de geboorte gedaan worden. Op deze manier wordt er een plekje voor jullie kind gereserveerd.

 • Kan ik wijzigingen in mijn contract maken?

  Het wijzigen van een contract kan ten alle tijde gedaan worden. Stuur hiervoor een mailtje aan administratie@maneblussertjes.nl met de gewenste wijzigingen. Op deze manier kunnen wij gelijk nagaan of de gewenste wijziging ook mogelijk is qua bezetting en nemen we de wijziging in behandeling. Na een contractwijziging ontvang je het contract opnieuw via de mail ter digitale ondertekening.

 • Wat is het LRK nummer van de locatie waar mijn kind zit?

  LRK nummers zijn altijd terug te vinden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang. Hier kun je op locatienaam zoeken naar het nummer.

  Een overzicht van onze LRK nummers is te vinden bij de downloads.

Opvang stopzetten of wijzigingen doorgeven

 • Hoe zeg ik de opvang op?

  Het opzeggen van de opvang dient te gebeuren door een mailtje te sturen aan administratie@maneblussertjes.nl. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de 1e van de maand.

Financiën en kinderopvangtoeslag

 • Waarom ontvang ik geen factuur via post of mail?

  Vanuit milieuoogpunt sturen wij geen facturen per post, zo hopen wij ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Vanuit veiligheidsoogpunt versturen we ook geen facturen via de mail. Je ontvangt een mail dat je factuur klaar staat in KOVnet. In deze app zijn alle facturen terug te vinden.

 • Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

  Wanneer beide ouders werken, hebben jullie recht op kinderopvangtoeslag. Mocht 1 van jullie werkloos raken, hebben jullie waarschijnlijk nog wel enige tijd recht op deze opslag. Voor precieze informatie over de kinderopvang toeslag verwijzen we je door naar de site van de Belastingdienst.

  Kinderopvangtoeslag

 • Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

  Ja, hier helpen we je graag bij. Neem contact met ons op via info@maneblussertjes.nl.

 • Waarom betaal ik ook geld aan de opvang in vakanties als ik geen vakantieopvang gebruik?

  Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag is het handig om maandelijks een gelijk bedrag te betalen aan kinderopvang, zodat er niet maandelijks wijzigingen doorgegeven hoeven te worden.

  Om deze reden verdelen we de kosten van de totale opvang die tijdens de 40 weken afgenomen wordt over de 12 maanden van het jaar.

 • Hoe kan ik de Maneblussertjes machtigen voor automatische incasso?

  Wanneer je op het inschrijfformulier je rekeningnummer hebt ingevuld, zullen we bij de ondertekening van het contract ook een machtiging meesturen voor de automatische incasso. Wanneer je niet wenst te betalen via automatische incasso kun je dit bij ons aangeven en zetten we de automatische incasso gelijk uit.

Vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen

 • Hoe vraag ik extra opvang of vakantiedagen aan?

  Voor ouders die een 40 weken contract hebben, is het mogelijk opvang aan te vragen in de vakantie. Voor alle contracten is het mogelijk extra dagen aan te vragen.

  Het aanvragen van extra dagen kan via app.kovnet.nl of via de KOVnet app.

  Ga na het inloggen naar "mijn opvang". Hierna verschijnt er een kalender en kan de gewenste dag aangeklikt worden. Selecteer hierna de juiste groep.

  Voor alle contracten, behalve de flexibele contracten, geldt dat er enkel voor deze tijdsvakken extra opvang aangevraagd kan worden:

  hele dag: 7.00/7.30 - 18.00, ochtend: 7,007.30 - 13.00, middag: 13.00 - 18.00.

  Wanneer de aanvraag verstuurd is, nemen wij deze in behandeling. Bij een gering aantal plaatsen behandelen we de aanvraag uiterlijk twee weken van tevoren.

 • Waarom krijg ik een hogere factuur na de vakanties?

  Ouders met een 40 weken contract betalen de totale jaaruren, exclusief de vakantiedagen, verspreid over 12 maanden. In de maanden dat er extra vakantiedagen afgenomen zijn, volgt er aan het eind van de maand een factuur voor de vaste uren per maand + de extra afgenomen uren in die maand. Let op dat je de extra afgenomen uren doorgeeft aan de Belastingdienst, zodat je daar ook opvangtoeslag voor ontvangt! Dit kun je vooraf doen, als je weet hoeveel je extra gaat afnemen, of tot 3 maanden na afname.

 • Kan ik opvang aanvragen als er een studiedag op school is?

  We proberen altijd opvang te bieden wanneer deze nodig is. Opvang tijdens een studiedag verzorgen wij vanaf 4 of meer aanvragen. Deze dagen zijn op dezelfde manier aan te vragen als extra opvang of vakantiedagen.

 • Is de opvang in vakanties of tijdens studiedagen altijd op de eigen locatie?

  Tijdens vakanties en studiedagen, bestaat de kans dat er BSO`s samenvoegen in verband met de lage kindaantallen. Wanneer dit het geval is, word je hier van tevoren van op de hoogte gebracht.

Gemiste dagen inhalen

 • Wat gebeurt er met dagen dat mijn kind niet naar de opvang is geweest?

  Ziektedagen mogen binnen twee maanden ingehaald worden, mits er plek is op de groep.
  Dagen die minimaal twee weken van tevoren zijn afgemeld kunnen binnen twee maanden ingehaald worden, mits er plek is op de groep.
  Dagen die later dan twee weken van tevoren worden afgemeld, kunnen niet worden ingehaald (met uitzondering van ziekte).
  Aanvragen voor inhalen of ruilen worden uiterlijk twee weken van tevoren behandeld.

Flexibele opvang (BSO)

 • Tot wanneer kan ik mijn flexibele opvang doorgeven, wijzigen of annuleren?

  De flexibele opvang kan tot uiterlijk twee weken van tevoren aangevraagd, gewijzigd of geannuleerd worden. 
  Bij een wijziging of annulering binnen deze twee weken, worden de uren alsnog in rekening gebracht.