de leidsters hebben ook geoefend op de reanimatie

Op 18 oktober heeft ons team de jaarlijkse herhaling van de BHV en de EHBO weer succesvol afgerond. 

Het bijhouden van onze BHV- en EHBO-traingingen vinden we zelf erg belangrijk, zodat er in geval van nood kundig en direct gereageerd kan worden. Bij de EHBO worden we met name getraind in de hulp van jonge kinderen, aangezien we daar het meest mee te maken hebben. Naast dat wij het zelf erg belangrijk vinden om onze kennis op peil te houden, controleert de GGD ons hier ook jaarlijks op.

We hebben op deze cursusdag aandacht besteed aan reanimatie en het verbinden van wonden.

Daarnaast hebben we ook een ontruiming gesimuleerd waarbij er brand in het pand werd nagebootst. 

Een hele nuttige trainingsdag en fijn dat we allemaal weer goed weten hoe we moeten handelen in geval van nood.