We betrekken de kinderen in alledaagse handelingen, zoals afwassen, om hen een stukje zelfstandigheid en zelfredzaamheid mee te geven

Vanuit onze visie, die we hebben laten inspireren door de pedagoog Emmi Pikler, hebben we eens goed naar ons eetmoment tussen de middag gekeken. We zien dat we met de huidige manier van werken niet toekomen aan voldoende aandacht voor ieder kind en dat we niet tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen die snel klaar zijn met eten, die daardoor vaak lang moeten wachten tot de anderen klaar zijn. Ook het stukje zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt onvoldoende gestimuleerd in de huidige situatie.

We zijn gaan zoeken naar een manier waarop er rust aan tafel kan zijn, kinderen zelf een taak hebben tijdens de maaltijd, er niet te lang op elkaar gewacht hoeft te worden en de kinderen meer gezien worden.

Op het kinderdagverbijf geven we de kinderen eten volgens onze suikervrije visie

We hebben met elkaar besloten om tijdens de lunch de kinderen in kleine groepjes aan tafel te laten komen, zodat de kinderen die aan tafel zitten voldoende aandacht krijgen en gestimuleerd kunnen worden om zelf hun spulletjes te pakken en te oefenen met het smeren van hun brood (peuters). Als de kinderen aangeven genoeg te hebben gegeten en gedronken (er wordt wel een minimum gesteld), mogen zij van tafel gaan en waar mogelijk hun eigen spullen opruimen. De leidster aan tafel nodigt een nieuw kindje aan tafel uit.

De kinderen die niet aan het eten zijn, spelen in de nabijheid van een andere leidster op de groep, zodat ook zij in hun spel extra aandacht krijgen.

Door kleinere groepjes hopen we te bereiken dat kinderen meer individuele aandacht krijgen, minder afleiding hebben tijden het eten, meer zelfstandigheid ontwikkelen en daardoor mogen groeien.