thematisch werken aan de hand van de elementen en seizoenen

De 8 vaste thema`s gaan een vaste opbouw krijgen, verdeeld over 6 weken, waarin het thema vanuit verschillende ontwikkelingsgebieden uitgelicht zal worden.

De vaste opbouw van deze weken zal zijn:
Week 1: Introductieweek. Deze week staat de taalontwikkeling centraal.
Week 2: Creatieve week. Deze week geven we een creatieve uiting aan het thema, waarbij het proces belangrijker is dan het resultaat.
Week 3: Bakken en koken. Welke gerechten kunnen we bedenken bij dit thema? De kinderen hebben een actieve rol bij het bak/kookproces.
Week 4: Zintuigen. Wat voel, ruik, zie en hoor je binnen dit thema? We laten de kinderen dit thema met al hun zintuigen ontdekken.
Week 5: Motoriek. We bieden deze week activiteiten aan die binnen het thema passen, waarbij er veel aandacht is voor de fijne en grove motoriek.
Week 6: Rollenspel. Door middel van fantasiespel verweven we het thema met alledaagse situaties en stimuleren we het samenspel tussen de kinderen.

op iedere groep is een themahuisje aanwezig met daarin het thema zichtbaar gemaakt

Doordat we alle ontwikkelingsgebieden centraal stellen kunnen we meer specifiek aanbod bieden op elke groep.

We kijken er naar uit om hiermee aan de slag te gaan.

De komende week zullen de eerste themabrieven voor jullie online verschijnen!